Kapit-Bisig para sa Timog Quezon!

artikulo ni Yvonne Charisse Gamis
kontribusyong grapiks at mga larawan ni She Garcia

Sapagkat ang tao ay nilalang para rin sa tao, kaya naman walang dahilan para pigilan ang mithiin nitong magkaisa lalo na sa panahon ng kagipitan.

Malaki ang nagagawa ng nagkakaisang pagkilos para sa mga taong lubos na nangangailangan at nanghihina. Bilang patunay, isinagawa ang isang International Solidarity Mission sa Catanauan, Quezon noong ika-14 hanggang ika-17 ng Hulyo.

Ang nasabing pagkilos ay isinagawa ng Save Bondoc Peninsula, Save the People! na nasa ilalim sa Save Bondoc Peninsula Movement, isang organisasyong nangunguna at namumuno sa mga lumalaban para sa karapatang pantao dito sa bansa. Naglalayon ang nasabing pagkilos na kunin ang pansin ng mga human rights defenders, advocates at mga mamamayan ng buong mundo para magkaisa at tumulong upang maisakatuparan ang tunay na reporma sa lupa, mawala ang pagnanakaw ng likas na yaman sa lalawigan at puksain ang paglaganap ng paglabag sa karapatang-pantao at militarisasyon sa Bondoc Peninsula.

Misyon upang tumulong
Ang pagtulong ay naisasagawa sa pamamagitan ng kongkreto at ‘di kongkretong paraan, at nagawang mapunan ng misyong ito ang parehong paraan sa alam nitong kulang sa kanila at makakabuti sa lahat. At tunay ngang marami ang nakinabang dito.

Dahil ang Catanauan ay isang liblib na lugar na malimit mabigyan ng serbisyong sosyal, hindi ito pinalampas ng mga residente dito.

Ang misyong ito ay tumugon sa mga residente ng Catanauan at iba pang bayan sa third at fourth district ng Quezon sa pamamagitan ng pagbibigay ng serbisyo-medikal, ecumenical at pagmumulat sa pamamagitan ng isang pagtatanghal na isinagawa ng Teatro ng Kabataan sa Nayon (TEKA MUNA). Nagawa rin ng pagkilos na ito na tumugon sa mga biktima ng Martial Law sa mga nabanggit na lugar

Misyon upang makinig at makiramay
Nagawang matipon ng pagkilos na ito ang mga mamamayan ng bansa at mamamayan ng ibang lahi sa kadahilanang mayroon silang iisang layunin, at iyon ay ang ipaglaban ang karapatan nila bilang tao.

Isang lupon ng mga human right advocates mula sa Peru, Guatemala, Canada, USA, Japan, at Belgium ang dumalo, nakinig, nagbigay ng mensahe at nakiramay sa ating nanghihinang mamamayan ng Quezon.

Si Jeanelle, isang Filipino-American, ay nagbalik sa kanyang pinanggalingan at nakisama sa mga mamamayan na pinaniniwalaan niyang dapat tumayo at lumaban para puksain ang opresyon.

Si Paige, isang kalahok mula sa California-Nevada-Philippine Solidarity Task Force, ay nagbigay ng kanyang pagkamuhi sa pwersa-militar ng US dahil sa kanilang kapangyarihan sa mga bansa ng Timog-Silangang Asya tulad ng Pilipinas.

Marami pang ibang tumugon sa mga pangangailangan ng mga ‘bakwet’ ng Timog Quezon at siyang nagsagawa ng dokumentasyon at mga workshops para sa kanila. Isa sa mga nagbigay ng cultural workshop sa kanila ay ang Sinagbayan ng UP Diliman at si Pau Sarigumba, isang kalahok mula sa UP Los Baños na siyang tumulong sa pagsasaling-wika para sa mga kalahok mula sa Latin America.

Isang misyon para mapakinggan
Marami sa ating mamamayan ang nagbigay ng mga karanasan nila sa ilalim ng pwersa-militar, at marami rin ang nakinig at nakisimpatya sa mga ito.

Pinangunahan ni Tata Pido Gonzales, spokesperson ng Save Bondoc Peninsula Movement, ang pagbibigay ng mungkahi ukol sa paghihirap na dinaranas ng mga taga-Timog Quezon. Ang ilan pa sa mga nagsalita ay sina Nanay Vilma at Nanay Ligaya.

Si Nanay Vilma ay isang residenteng nakaranas ng takot mula sa insidenteng pinamunuan ng mga militar. Siya raw ay tumakbo habang hawak-hawak ang anak para makatakas mula sa kamatayang hatid ng pagdating ng mga sundalo sa kanyang kinatitirahan.

Si Nanay Ligaya naman, animnapu’t-apat na taong gulang, ay nagbukas ng kanyang mga alaala ukol sa takot na kaniyang naramdaman noong ika-31 ng Mayo. Walang humpay na pagpapaputok ang kanyang narinig mula sa mga baril ng AFP.

Sa nasabing mga testimonya ay marami ang nabigyang-linaw sa tunay na kalagayan ng ating mga kapatid sa Timog Quezon.

Isang pagkilos para pumukaw ng isipan
Tagumpay ang nasabing misyon ng Save Bondoc Peninsula Movement dahil marami ang tumugon at nakinabang dito. At dahil sa patuloy na pagkilos para labanan ang malawakang paglaganap ng paglabag sa karapatang-pantao, tinatawagan nito ang lahat ng sumusuporta sa laban para sa pantay-pantay na pagtrato sa mamamayang Pilipino na makiisa sa layuning ito. ßßÞ

ism

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s