Abolish Pork Barrel System Now!

kontribusyong mga larawan ni Aaron Bonette

1275094_10201665995159181_1259904744_oIlan sa mga larawan ng mga taga-Quezon na nakiisa sa laban ng sambayang Pilipino upang ma-abolish ang maanomalyang pork barrel system at lahat ng klase ng ‘pork’.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s