Hamon ng mga Quezonian: Gob. Suarez, Tumindig Ka Para sa Mamamayan!

artikulo ng BBP Reportorial Team
dibuho ni Lans Tolda

Kilalang-kilala ang Quezon bilang isang agrikultural na lalawigan at malaking suplayer din ng mga produktong agrikultural ‘di lamang sa buong rehiyon kundi sa buong bansa, kaya nararapat lamang maramdaman ng mga Quezonian, hanggang sa mga maliliit na magsasaka at magniniyog lalo na sa parte ng South Quezon, Bondoc Peninsula (SQBP) na umuusad at umuunlad ang kanilang kabuhayan.

Ngunit, tila nanatiling naghihintay ang ating mga kababayan sa pag-usad ng kani-kanilang kabuhayan, nakakapit pa rin sa pangako ng ama ng lungsod na si gubernador David “Jay-jay” Suarez. Kung matatandaan natin noong mga nakaraang eleksyon, upang makahamig ng suporta, ang isa sa pangunahin niyang ipinanawagan ay ang paniningil ng 6.1 bilyon utang na buwis ng Tepco Marubeni (Team Energy) noong taon 2011. Nitong nakaraang eleksyong 2013 naging patok rin ang kanyang pagpapanawagan sa pagbawi sa Coco Levy Funds, kasama ng mga dinadala niyang mga mayor, upang mapaunlad umano ang industriya ng niyog kaya ganun na lang ang pagkontra nila sa palm oil; mga panawagang tila naungkat lamang noong panahon ng eleksyon, ngunit kung mapapansin sa kasalukuyan ay tikom na ang kanilang mga bibig. Nasaan na ang kanilang paninindigan? Nasaan na ang paninindigan ng ating gubernador? Ngayon na dapat ang panahon upang tuparin niya ang kanyang mga pangako.

Igiit ang pamamahagi ng Coco Levy Funds

jj

Bilang isa sa mga pangunahing taga-supply ng produktong niyog, nararapat lamang na ang mga mamamayan ng Quezon, lalo na ang mga maliliit na magniniyog ay nangunguna rin sa pag-angat ng kabuhayan. Kaya kung titindig ang ating gubernador upang tuluyang maipamahagi ang Coco Levy Funds, na ang direkta mismong mabebenepisyuhan ay ang mga magniniyog, ay mabilis na mai-aangat ang ating kabuhayan.

Bagama’t naipanalo na ng sambayanan at magniniyog ang kaso nito, at pinaburan mismo ng Korte Suprema, upang mabawi ang Coco Levy Funds (CLF) ay hindi pa rin napapasakamay ng kahit sinong maliit na magniniyog sa lalawigan ni isang kusing mula sa CLF. Kahit na libu-libo na ang miyembro ng itinayong alyansa sa pagbawi ng CLF, ang CLAIM o Coco Levy Funds Ibalik sa Amin, sadya yatang malabo pa sa tubig ng imburnal na ito’y maipamahagi.

Ngunit, kung tutuparin lamang ng ating gubernador ang kanyang ipinangakong suporta upang mabawi ang CLF noong nakaraang eleksyon at upang maipamahagi na ito sa direktang benepisyo ng mga maliliit na magniniyog, at hindi sa anyo ng Conditional Cash Transfer, Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps, malaki ang posibilidad na magtagumpay ang adhikaing ito kung mismong siya’y titindig kasama ang ating mga manggagawang bukid sa niyugan. Napakalaki ng magiging pakinabang ng mamamayan sa bahaging ito, iyon ay kung kikilos siya kagaya ng sinabi niya noong nasa entablado siya noong panahon ng eleksyon.

Palayasin ang bata-batalyong sundalo sa SQBP, hustisya para sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao sa lalawigan!

Hinding-hindi pa rin nawawala ang trauma ng mamamayan ng Quezon lalo na sa Bondoc Peninsula na nakaranas ng matinding militarisasyon noong taong 2012. At ngayong taong 2014, wala yatang pinagbago dahil nananatiling militarisado ang ating lalawigan.
Ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit tatambakan ang ating lalawigan ng ganito kadaming sundalo? Ang Bondoc Peninsula ay kilalang hacienda belt ng lalawigan, kung gayon sino ba ang pakay ng mga batabatalyong sundalong ito?

Ayon kay Genelyn Dechoso, tagapagsalita ng Anakpawis Partylist sa Quezon, “Dahil sa nararanasang kahirapan ng mamamayan sa kanayunan sa Quezon—kawalan ng sariling lupang sasakahin, pangangamkam ng lupa, kasalatan sa pagkukunan ng kabuhayan, matinding kahirapan, lalo na sa mga lugar na tila hindi na naitatala ng kabihasnan, hindi malabong mabuo ang samahan ng mamamayan upang igiit ang kanilang mga batayang karapatan sa lupa, sahod, trabaho, edukasyon at kabuhayan para sa isang maaayos at sustenableng pamumuhay. Dahil dito, hindi rin malabong gamitin ng mga malalaking haciendero sa lalawigan ang presensya ng mga sundalo at mga paramilitaries upang supilin ang diwa ng mga mamamayang lumaban. Ito marahil ang pinakamalinaw na dahilan ng paglalagak ng ganito karaming presensya ng mga sundalo.” Dagdag pa ni Dechoso, “sa ganitong kalagayan, ang konsekwensya ng militarisasyon ay ang paglobo ng kaso sa paglabag sa karapatang pantao, kaya sa bahaging ito, bilang tunay na tagapaglingkod ng mga Quezonian ang ating gubernador ay dapat manatiling kaisa ng malawak na hanay ng mamamayan upang magkaroon ng hustisya sa lahat ng biktima ng paglabag sa karapatang pantao sa lalawigan.”

6.1 Bilyong at ang E.O. 27

Napakalaking halaga ng 6.1 bilyong pisong dapat ay napapakinabangan ng mga Quezonian, hinding-hindi malilimutan ng mamamayan noong ang ating gubernador ay masigasig upang singilin ang Tepco Marubeni Corporation (kilala rin bilang Team Energy, planta sa Pagbilao, Quezon) sa ilang taong utang na buwis nito na umabot na sa ganito kalaking halaga. Noo’y walang ngimi itong tumayo kasama ang malawak na hanay ng mamamayan upang ang halagang ito ay masingil at mapakinabangan. Ngunit hindi pa man nakakatagal ang pag-init ng isyu ay biglang nag-iba ang ihip ng hangin nang ibaba ang Executive Order 27 ni Pangulong Noynoy Aquino na siyang nagpigil upang masingil ang planta.

Walang kaabog-abog, kahit naipangako ng gubernador at kahit napakalaki sana ng maaaring maitulong nito sa mamamayan, dahil lamang sa pakikipagkumpromiso sa pangulo ng bansa, ay biglang tumigil ang panawagan at suporta ng ating gubernador upang masingil pa ito. Sa ganitong sitwasyon, hindi malabong magalit ang mamamayan, dahil sa halagang disin sana’y marami nang matutulungan. Maaari pa ba nating asahang para sa mga mahihirap ng lalawigan ang ating gubernador kung sa isang kumpas lamang ng presidente, kahit alam naman nating ito ang dapat nyang gawin, ay titiklop siya at tatalikod sa pangangailangan ng mamamamayan?

Suporta at hindi pagkakaso

Dahil sa pagpipigil ni PNoy at sa pagpayag ng ating gubernador na hindi na masingil ang 6.1 bilyong back taxes ng Team Energy, nasindihan ang diwa ng mamamayan na huwag hayaang talikuran ang paniningil. Kung tutuusin, nagsimula ang adhikaing ito nang magkaisa ang mamamayan na kailangang singilin ang planta dahil sa napakalaking tulong na maaari nitong maidulot sa mga Quezonian, kaya hindi ganuon kadaling mawawalan ng pag-asa ang mamamayan dahil lamang sa mga pagpigil na ito.

Ilang beses humingi ng dayalogo at pormal na usap ang mga lider masa sa gubernador upang ilinaw kung paanong ang ating gubernador ay huminto na sa pagsingil ngunit hindi umano sila hinarap. Kaya dahil sa ganitong mga pangyayari ay humantong sa isang lightning rally sa pangunguna ng mga progresibong organisasyon upang lubusang maipanawagan ang pagsuporta at paniningil noong State of the Province Address nito sa Quezon Convention Center, Agosto, taong 2011. Dahil dito, iligal na hinuli at ikinulong ang ilan sa mga lider masa na sumamang nagpanawagan kasunod ang pagsasampa ng kaso ng pinagsamang pwersa ng kampo ng mga Suarez, Philippine National Police at Criminal Investigation and Detection Group, ayon sa fact sheet ng Karapatan, taong 2011.

Sampung mga lider masa ng mga grupong Anakpawis, PIGLAS at Kabataan Partylist ang kinasuhan, dahil lamang iginigiit nitong masingil ang 6.1 Bilyong back taxes ng Tepco-Marubeni power plant/Team Energy sa Pagbilao Quezon. Sa isang statement ni Christopher Regencia, tagapagsalita ng Karapatan-Quezon, kung noon daw ay napakadaling lapitan ng ating gubernador, kaisa pa ito upang singilin ang planta; ngayong tapos na ang eleksyon, pangalwang termino na niya, tila wala na itong natatandaang paniningil sa utang ng buwis ng planta, at wala na rin itong pakialam sa mamamayang nagsusulong ng mga adhikaing sana’y malaki ang maiitulong sa mga Quezonian.

Nabanggit din ni Regencia na, sa mga naging usap ng grupo sa kampo ng mga Suarez ay tila mga kontrabida sa pelikula ang dating ng mga ito, tila wala na ang kanilang pagkapropesyunal dahil sa pagbababa ng telepono habang kinakausap, walang maayos na tugon sa mga dayalogo at mistulang limot sa mga naipangako noong panahong eleksyon. Ang mamamayan pa raw at mga lider masa ang dapat humingi sa kanya ng despensa. Ayon pa kay Regencia, napaka-bibo ng kampo ng mga Suarez noong humingi sila ng boto. Ngayon namang sila na ang nasa pwesto, nagbibingi-bingihan at nagbubulagbulagan na ang mga ito, wala na yatang pakiramdam at natatandaan sa mga nauna nitong mga ipinanawagan, ganun na lang nila aksayahin ang pondong dapat ay natatamasa ng mamamayan kagaya ng 6.1 bilyon at ng CLF.

Maayos na serbisyong panlipunan

Ang ‘Serbisyong Suarez’ ay palagian nating nakikita sa mga tarpaulin at nakabalandra sa bawat sulok ng ating lalawigan, kaya kung gaano karami rin sana ang mga tarpaulin na ito ay ganuon din ang repleksyon nito sa ating mga nararanasan.

Ngunit kung tatanungin naman natin ang mga mamamayan sa lalawigan, karamihan ay maaaring magbanggit na hanggang sa tarpaulin na lamang yata ang serbisyo. IIlan lamang naman ang batayang serbisyong dapat sana ay sapat na ating matamasa: maaayos na panirikan, serbisyong pangkalusugan, libre at maayos na edukasyon, kabuhayan at mapayapang pamayanan. Kung tutuusin ay simple lamang naman ang pangangailangan ng mamamayan, ngunit tanungin mo ang kahit sinong nagpapagamot sa Quezon Medical Center sa Lucena at ang sasabihin nito sa inyo ay kulang ang gamit, kulang ang gamot, ang ilan nga’y sinasabing mamamatay ka muna bago ka gumaling. Pagdating naman sa kasiguruhan sa kabuhayan, paanong magiging panatag ang mga kababayan natin kung ang kanilang lupang pinaninirahan, sakahang pinagtataniman at pinagkukunan ng kabuhayan, sa isang iglap ay maaaring mawala, makamkam ng kung sinong bigla na lamang susulpot. Ang sapilitang pagpapalayas at pagpapa-bakwet dahil sa matinding militarisasyon ang karamihan din sa trauma ng mga Quezonian.

Kung hindi man kasalanan ng ating gubernador ang mga ganitong sirkumstansya at ang mga tao nito ang may kapabayaan, marahil kailangan mismong siya ang gumawa ng solusyon at irebyu ang mga polisiyang kanyang ipinatutupad. Bilang ama ng ating lalawigan, kailangan niyang tumindig at solusyunan ang mga problemang ito. Isipin na lamang natin, kung nasingil sana ang 6.1 bilyon sa planta sa Pagbilao at nabawi na ng tuluyang ang CLF, aba’y napakalaking pondo nitong mainam na makakatulong sa ating lalawigan.

Sumama sa malawak na hanay ng mamamayan!

Sa kabila ng matinding kahirapang ating nararanasan, hindi naman nawawalan ng pag-asa ang mamamayan ng Quezon na ipaalala sa ating gubernador kung sino dapat ang kanyang pinagsisilbihan. Malinaw na dapat ang pinakaprayoridad na paunlarin at tutukan niya ay ang interes ng mga naaaping sektor.

Walang ibang solusyon kundi ang pangunguna sa paglutas ng problema, kung tutuparin lamang niya ang kaniyang mga sinabi noong panahon ng eleksyon (di lamang puro pangako para lamang makakuha ng boto), kung sasagutin lamang nito at haharapin ang mamamayan, ang interes ng sambayanan ang kauna-unahan dapat sa listahan ng ating mahal na gubernador. Sa ganitong paraan lamang uunlad at tuluyang mapapawi ang matinding kahirapang nararanasan ng bawat isa sa atin, ang pagkakaisa sa interes ng nakararami at di lamang ng mga iilang panginoong maylupa, haciendero’t mga negosyante, sa halip ay sa mas nakararaming populasyon ng lalawigan, ang mga magsasaka, bukod pa sa iba’t ibang miyembro ng sektor ng lipunan na progresibo at laging nagsusulong ng tunay na pagbabago para sa ikabubuti ng lahat. ßßÞ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s