Bawal Pumasok!

kontribusyong larawan ni Aaron Bonette

_DSC0484Sa kabila ng ipinasa at aprubadong rekwes ng dayalogo sa Opisina ng Sangguniang Panlalawigan, hindi pa rin hinayaang makapasok ang mga delegado at lider masa sa bulwagan nito. Ayon sa isang lider masa roon: sa bilang ng pulis na humarang sa kanila, mistulang kriminal kung ituring ang mamamayan kahit pormal na dayalogo lamang ang pakay nito sa kinauukulan.  ßßÞ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s