Tungkulin ng Makabagong Kabataan

kontribusyong artikulo ni Enjay Pavino
kolum: Kilos Kabataan 

Higit pa sa mga teoryang natutunan mo sa pamantasan ang kailangan mong malaman upang higit mong masabing isa kang kabataang bunga ng isang mainam na pamantasan.

Hindi ito tungkol sa aktibidad na nagaganap ngayon ngunit ito ay totoong nagaganap at nararanasan ng nakararami sa atin.

Sinasabing ang kabataan ang pag-asa ng bayan ngunit tila bakit maraming mga kabataan ang ‘di umano’y silang sumisira sa mga kataga ng kanilang pinipintuhong bayani? Bakit sa dinami-dami ng sektor sa ating lipunan, Kabataan pa ang napili ni Rizal upang maging pag-asa? Bakit kailangan pa nating intindihin ang mga katagang ito kung ang pagiging Kabataan ay maglalaon din? Maraming mga pilosopo na ang sumagot sa mga katanungang ito, ngunit sa isandaang kataong nagtangkang sagutin ito, sampu lang ang nakasagot nang tama at patuloy na isinasabuhay ang kanilang mga natutunan. Ibig sabihin malaki pa rin ang kakulangan pagdating sa pag-eeduka at pagpukaw sa malawak na hanay ng mga kabataan hinggil sa kung ano na ang kasalukuyang kalagayan ng ating lipunan at ano nga ba ang tungkulin ng mga kabataan sa patuloy na pagbubuo ng ating bayan.

Maraming kabataan sa ating lipunan ang nahahati sa kanilang uring pinagmulan, merong magsasaka, manggagawa, estudyante, at maraming pang iba at lahat ng mga ito ay bahagi lamang ng sinasabing pag-asa ng ating lipunan at ang konsentrasyon ng mga kabataan ay matatagpuan sa mga eskwelahan o pamantasan. Sa mga lugar na ito pinapanday ang mga kabataan upang magkaroon ng magandang kinabukasan ngunit nakakalungkot mang isipin, hindi lahat ng mga kabataan ay nakakapagtapos ng kanilang pag-aaral dahil sa sistema ng edukasyon na meron tayo, at sa mga neoliberal na polisiya na inimplimenta ng estado‘t lokal na pamantasan upang gawing atrasado at supilin ang mga batayang karapatan ng mga kabataan sa iba’t ibang paraan. Sadyang napakarami pang kailangang bagtasing landas bago ka makatapos ng iyong pag-aaral at sa paglaon ng ating panahon, nagmimistulang karaniwan na sa atin ang sumunod sa mga bagay na kinagawian ng mga naunang henerasyon sa atin, sapagkat isang napakalaking instrumento ang edukasyon upang manipulahin ang ang pag-iisip ng isang indibidwal.

Kaya napakalaki ng responsibildad ng kabataan upang baguhin ang kasalukuyang sistema ng lipunan. Ito ay dahil hindi aksidente na sinabi ni Rizal ang mga katagang “Ang Kabataan ang Pag-asa ng Bayan” sapagkat kung pag-aaralan nating mabuti ang kasaysayan, nakita na ni Rizal noon pa man na malaki na ang pangangailangan ng malawak na hanay ng pinagsasamantalahang mamamayan ang lakas at dunong ng kabataan upang magbigay ng edukasyon at imulat ang mga ito sa tunay na kalagayan ng ating bayan. Ang sampu sa mga pilosopong nakasagot sa mga katanungan kanina ay sila ring mga bayani na kilala na rin natin, ilan sa kanila ay sina Andres, Macario, Bobby, Lean at marami pang iba, na pawang mga kabataan nang sila’y magsimulang kumilos at maghangad ng paglaya ng bayan sa tanikala ng mga dayuhan. Tayo ang makabagong kabataan na tinutukoy ni Rizal noon pa man, tayo ang mga kabataan na kailangang masagot ang mga katanungang “Para kanino ba tayo [naglilingkod]?”, tayo ang mga kabataan na kailangang mag-eduka sa mga mamamayan, at tayo ang makabagong kabataan na magtutuloy ng kanilang mga nasimulan.

Isang katanungan na lamang ang nais kong iwan sa kapwa ko kabataan:

Sapat ba na tawaging edukado tayo kung hindi naman tayo natuto? ßßÞ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s