All posts by Balitang BondocPen (BBP)

Ang alternatibong pahayagan sa lalawigan ng Quezon.

BBP Isyu 2 (Hunyo-Agosto 2013)

dibuho ni Lans Tolda
kontribusyong disenyo ni She Garcia Continue reading BBP Isyu 2 (Hunyo-Agosto 2013)

Advertisements