Tag Archives: 33rd Guinayangan Massacre Commemoration

Ika-33 Taon ng Guinayangan Massacre at ang Karapatan, Katarungan at Kapayapaang Hangad ng Mamamayan

artikulo ng BBP Reportorial Team
dibuho ni Lans Tolda

May mga mapapait na alaalang mas nanaisin mong ibaon sa limot, ngunit, hindi katulad ng malagim na sinapit ng mga biktima ng Guinayangan Massacre, tatlumpu’t tatlong taon na ang nakalilipas, hinding-hindi mabubura sa ating alaala ang kabayanihan at pagkakaisa ng mamamayan ng Quezon para makamit ang mga lehitimong karapatan na pilit pinagkakait ng kinauukulan. Higit pa sa pagpaparangal sa mga martir, nanatiling lehitimo ang hinaing ng sambayanan para muling igiit ang katarungan para makamit ang tunay na kapayapaan. Continue reading Ika-33 Taon ng Guinayangan Massacre at ang Karapatan, Katarungan at Kapayapaang Hangad ng Mamamayan