Tag Archives: hustisya

Himas-Rehas, Bihag ng Dahas: Sanaysay at mga Salaysay tungkol sa mga Poldet na Hinuli sa Quezon (Unang Bahagi)

ni Michael Alegre
kontribusyong dibuho nina Aaron Bonette at Jayven Villamater

Quezon Poldet

Ang espesyal na seksyong ito ay laan ng Balitang BondocPen (BBP) sa mga “poldet” o political detainees ng Quezon. Ang poldet, ayon sa grupong Karapatan, ay tumutukoy sa mga taong inaresto at ibinilanggo sa gawa-gawang mga kasong kriminal dahil sa pagsusulong ng mga pampulitika nilang paniniwala. Sa kasalukuyan, ayon sa tala, mahigit nang 300 ang bilang ng mga poldet kung saan humigit-kumulang sa 16 ay hinuli sa Quezon. Karamihan sa kanila ay sadyang sinampahan ng mga karaniwang kasong gaya ng illegal possession of firearms and explosives, murder, kidnapping, arson, at iba pa.

Layunin ng paglalathalang ito ng BBP na igiit sa Malacañang, partikular kay Noynoy Aquino na anak pa naman ni Ninoy Aquino (dati ring isang detenidong pulitikal), na palayain na ang lahat ng poldet sa buong bansa. Ito ay sa kabila ng ipinangangalandakan nilang “Walang bilanggong pulitikal sa Pilipinas.” Inaasahan tuloy na ipagpapatuloy natin ang panawagan para sa hustisya, kalayaan at pagrespeto sa karapatang pantao ng mga bilanggong pulitikal sa buong bansa.

Para sa unang bahagi ng artikulong ito, itinatampok ang tatlong poldet na sina Miguela Peniero, Fidel Holanda at ang menor de edad na si Grego Guevarra.

——————————————————————–

“Palayain at lingapin ang detinidong pulitikal / Awit at panalangin sa mga naninindigan / Kadluan ng karapatan / Hindi sila kriminal / Ang buhay nila’y salamin ng mga ordinaryong mamamayan.”
—Awit ng mga Detenidong Pulitikal, The Camerawalls

May kakaibang lamig na dala ang hangin ngayong bumulaga na sa kalendaryo ang 2014. Nakakapanibago. Nanunuot sa laman. Tagos hanggang buto. Parang nagpapahiwatig. May importanteng sasabihin. Kaya mo kayang makinig? Unawain ang karanasan nilang maligalig? Ilang buwan pa lang nang mag-Pasko. Kamusta na kaya ang mga “himas-rehas” sa nakabuburyong at metro-kuwadrado nilang mundo? Continue reading Himas-Rehas, Bihag ng Dahas: Sanaysay at mga Salaysay tungkol sa mga Poldet na Hinuli sa Quezon (Unang Bahagi)

Ika-33 Taon ng Guinayangan Massacre at ang Karapatan, Katarungan at Kapayapaang Hangad ng Mamamayan

artikulo ng BBP Reportorial Team
dibuho ni Lans Tolda

May mga mapapait na alaalang mas nanaisin mong ibaon sa limot, ngunit, hindi katulad ng malagim na sinapit ng mga biktima ng Guinayangan Massacre, tatlumpu’t tatlong taon na ang nakalilipas, hinding-hindi mabubura sa ating alaala ang kabayanihan at pagkakaisa ng mamamayan ng Quezon para makamit ang mga lehitimong karapatan na pilit pinagkakait ng kinauukulan. Higit pa sa pagpaparangal sa mga martir, nanatiling lehitimo ang hinaing ng sambayanan para muling igiit ang katarungan para makamit ang tunay na kapayapaan. Continue reading Ika-33 Taon ng Guinayangan Massacre at ang Karapatan, Katarungan at Kapayapaang Hangad ng Mamamayan