Tag Archives: Kapitana Merlyn Bermas

Ang Kalbaryo sa Mt. Cadig

artikulo ni Marlon Ala
kontribusyong larawan ni Aaron Bonette

Isa ang Mt. Cadig sa mga kabundukan sa Pilipinas na kasalukuyang hinahalukay ng mga dayuhan sa ilalim ng rehimeng US-Aquino sa pamamagitan ng Executive Order (EO) 79. Ang EO 79 ay isang pakunwaring pag-iingat sa kalikasan at pagtataas ng buwis sa mga dayuhang nagmimina subalit kung susuriin, ito`y paraan lamang upang madulas na maisentralisa sa pambansang gobyerno ang permiso. Sapagkat kung aanalisahin, ito`y lalo pang pagwasak sa kalikasan, pagkakait ng kabuhayan, maayos na pamumuhay at ng malinis na kapaligiran sa mga taong naninirahan dito na labis na apektado ng mapanirang pagmimina. Continue reading Ang Kalbaryo sa Mt. Cadig