Tag Archives: Pork Barrel System

Abolish Pork Barrel System Now!

kontribusyong mga larawan ni Aaron Bonette

1275094_10201665995159181_1259904744_oIlan sa mga larawan ng mga taga-Quezon na nakiisa sa laban ng sambayang Pilipino upang ma-abolish ang maanomalyang pork barrel system at lahat ng klase ng ‘pork’.